Gerilim azaltıcı cihazlar

Kabloların gerilim azaltıcısı kablonun tipine, kablo taşıyıcının uzunluğuna ve kurulum pozisyonuna bağlıdır.

Üst ve alt kanalın birbirleri üzerinde kayan kablo taşıyıcıların olduğu durumda (kurulum şekli EBV 05), gerilim azaltıcının montaj yüksekliği bakla bağlantı yüksekliğinden yüksek olmamalıdır.

 

Gerilim azaltıcı elemanlara genel bakış

LineFix kablo tutucular

  • C-rayın güvenli oturması içi optimize edilmiş taban geometrisi
  • Birbirlerinin üstünde bir kablo ve 2 veya 3 kablo
  • 11 mm yuva genişliğine sahip C-raylar için


Tutucular tip B

  • 16 – 17 mm yuva genişliğine sahip C-raylar

Gerilim azaltıcı tırnak şeritleri

  • tek taraflı gerilim azaltıcı tırnaklı daha yüksek sabitleme kuvveti
  • hem çekme hem de itme için eşit güç iletimi

SZL gerilim azaltıcı cihazlar

  • kabloları kapatması için geniş yüzey alanı olduğundan kablo dostu
  • alet gerektirmeyen basit kurulum

Blok kelepçeler

  • Hortumların gerilimi azaltmak için

Form

Bireysel uygulama problemlerinize çözüm bulmak için bizimle iletişime geçiniz.

İLGİLİ KİŞİ