Slovakia Global
 


Dopravníkové systémy
  • Dopravníky triesok, lopatkové dopravníky, dopravníky s gumovým pásom

Opláštenie strojov
  • Individuálne opláštenia pre Vaše stroje

Kompletné systémy TOTALTRAX
  • Nosič energie, vodič a zástrčka – hotové pre zapojenie
  • Nosič + kábel + konfekcia = TOTALTRAX
Systémy ochrany vodiacich plôch
  • Teleskopické kryty, zásterkové kryty, stierače, špirálové kryty, skladacie mechy, roletové kryty

Systémy nosičov energie
  • Z ocele/antikóru, celoplastové alebo plastové s hliníkovými mostíkmi (hybridné nosiče

Cables for motion
  • Vysokoflexibilné elektrické vodiče pre nosiče energie
  • Špeciálne pre použitie v nosičoch energie
KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Považská 67
SK-940 67 Nové Zámky
Tel.: +421 35 69 23 200
Fax: +421 35 69 23 222
info@kabelschlepp.sk
KABELSCHLEPP adresy
KABELSCHLEPP nájdete všade tam, kde nás potrebujete – na Slovensku a na celom svete!

hľadať
KABELTRAX
KABELTRAX – člen skupiny KABELSCHLEPP vyrába nosiče energie pre automobilový priemysel

viac...


> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.