Slovakia Global

KABELSCHLEPP


Spoločnosť
Predmety podnikania
Manažment kvality
Adresy
História


Vážení zákazníci a obchodní partneri

pozitívne ohlasy z hospodárskeho života nie sú žiaľ
v súčasnosti príliš časté. O to viac ma teší tá skutočnosť, že Vám môžem oznámiť dobrú správu.

Spoločnosť KABELSCHLEPP sa začleňuje do skupiny TSUBAKI a preberá celosvetovú zodpovednosť za oblasť systémov nosičov energie.

Už vyše 40 rokov sú obe spoločnosti úzko partnersky prepojené. Touto integráciou pretavia teraz obe spoločnosti existujúcu úzku spoluprácu do strategického partnerstva.

Znamená to výrazné posilnenie konkurencieschopnosti a posilnenie postavenia na trhu pre KABELSCHLEPP obchodnú skupinu Systémy nosičov energie a Obchodnú skupinu CAPS Systémy na ochranu vodiacich plôch, dopravníkové systémy a opláštenia strojov.

Nová konštelácia punúka našim zákazníkom a obchodným partnerom celý rad výhod:

  • Ešte väčšiu istotu v plánovaní projektov vďaka silnému partnerovi s dlhodobou stratégiou
  • Ešte väčší sortiment výrobkov vďaka integrácii programu nosičov energií TSUBAKI
  • Na celom svete a pritom na mieste – vďaka sieti viac ako 40-ich spoločností
  • Skrátenie dodacích lehôt vďaka globálnemu prepojeniu výroby
  • Rýchly a inovatívny vývoj výrobkov vďaka vývojovým zdrojom v rámci celého koncernu
  • Využitie početných synergií v rámci celosvetovo pôsobiaceho koncernu

Mnohé sa zlepší – osvedčené zostáva nezmenené!

  • Doterajšie vedenie spoločnosti a manažment budú naďalej viesť spoločnosť z centrály v Gerlingene.
  • Vaši doterajší partneri Vám budú samozrejme naďalej k dispozícii.
  • Aj všetky komunikačné údaje Vašich známych kontaktných osôb ako telefónne a faxové čísla a e-mailové adresy alebo aj Vaše zákaznícke čísla zostávajú samozrejme nezmenené.

Chceme aj v budúcnosti naďalej s Vami spolupracovať. Pokiaľ by ste mali otázky alebo by ste potrebovali ďalšie informácie, kontaktujte nás prosím.Tešíme sa na Váš telefonát!

Kevin Powers
Managing Director
> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.