Slovakia Global

KABELSCHLEPP


Spoločnosť
Predmety podnikania
Manažment kvality
Adresy
História


Manažment kvality

Na Kabelschlepp sa dá spoľahnúť

Požiadavky našich zákazníkov sú čoraz náročnejšie: zaťažiteľné ale ľahké, rýchle ale tiché musia byť dnes nosiče energie. A k tomu sa stále zvyšuje tlak na termíny. Vtedy je dobré mať rozsiahle skúsenosti. Kabelschlepp stavia už vyše 50 rokov na kvalite, precíznosti a inovácii. Výsledkom toho je systémová kompetencia, ktorá nás robí medzinárodne úspešných.

Naša kvalita sa dá vidieť

Kabelschlepp Systemtechnik spol. s r.o. zaviedol systém zabezpečenia kvality v súlade so štandardom EN ISO 9001:2015. Zhodu so štandardom pravidelne kontroluje a certifikuje DNV už od roku 2005.

> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.