Slovakia Global

Impressum pre internetové stránky firmy

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s.r.o

Považská 67
SK-940 67 Nové Zámky

Tel.: +421 35 69 23 200
Fax: +421 35 69 23 222
e-mail: info@kabelschlepp.sk
Internet: www.kabelschlepp.sk


Zodpovedná za obsah: KABELSCHLEPP GmbH, Nemecko


Všetky osobné údaje, získané z našich stránok, budú použité a uložené výhradne na Vaše individuálne poradenstvo, alebo na zaslanie informácií o produktoch a servisných informácií. S Vašimi údajmi budeme zaobchádzať dôverne podľa zákona o ochrane osobných údajov (Zákon o ochrane údajov pre teleslužby, Nariadenie o ochrane údajov pre telekomunikácie, Spolkový zákon o ochrane údajov).

Napriek dôkladnej kontrole obsahu neručíme za obsah externých stránok. Za obsah týchto stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.