Slovakia Global

Nosiče energie


BASIC-LINE
BASIC-LINE PLUS
VARIO-LINE
TUBE-SERIES
3D-LINE
STEEL-LINE
TOTALTRAX
kompletné systémy

Rail Cable Carrier – RCC
vodiace kanály
a príslušenstvo
2D/3D dáta
zoznam náhradných
dielovvodice


Cables for Motion


Dopravníkové systémy


Článkové dopravníky
Lopatkové dopravníky
Gumové dopravníky


ochrana vodiacich plôch


Teleskopické kryty
Zásterkové kryty
Stierače
Špirálové kryty
Mechy
Roletové kryty


Opláštenia strojov


PROTECT-PANEL

Ochrana teleskopických krytov pred striekajúcou
a prúdom tečúcou vodouChladiaca emulzia a jemné triesky môžu byť časom „napumpované“ pod jednotlivé skrine krytu a cez zadnú stenu sa môžu dostať do chránenej oblasti stroja. Toto je v mnohých prípadoch neželaný jav. Obrábacie stroje s prítomnosťou hydrostatiky si vyžadujú „vodotesné“ kryty.

Odtokové žľaby pre teleskopické kryty

Aby sa zachytili chladiace kvapaliny a triesky, ktoré preniknú cez zadnú stenu, je obvykle na zadnú stranu zadnej steny namontovaný odtokový žľab. Týmto odtokovým žľabom môže byť tekutina bočne odvádzaná.

Hliníkový odtokový žľab typ AL 19


Tento odtokový žľab je vlastne vytláčaný hliníkový profil a na zadné steny krytu sa naskrutkováva.

Krycí plech sa zahne smerom dole do vnútra odtokového žľabu. Tak môže tiecť chladiaca kvapalina, ktorá sa nachádza medzi plechmi, do vytvarovaného žľabu.

Vzniknutá kondenzovaná voda pod krycími plechmi sa zotrie stieracím profilom a odvedie sa do odtokových žľabov umiestnených pred a za ňou. Týmto sa dá dosiahnuť veľmi vysoká vodotesnosť.


Odtokový žľab typ ST 05


Tento odtokový žľab sa naskrutkováva na zadnú stenu. Toto má o. i. tú výhodu, že sa dajú použiť pozinkované plechy (nie je potrebné zváranie).

Teleskopické kryty


O nás
Teleskopický kryt s
nožnicovým
mechanizmom

Konštrukčné prevedenia
Stierače
Tlmiace elementy
ochrana pred tecúcou
a striekajúcou vodou

kladky a klzatká
Technické údaje
pre vytypovanie


nové riešenia

DUPLEX, zvisle
pojazdný kryt


CROSS-COVER,
riešenie pre
okamžité zabudovanie


IN-LINE-COVER,
alternatíva k mechom
a zásterkovým
krytom


medzinárodne

Download Sales
Network (PDF)


Vaša kontaktná osoba


Slovenská republika

KABELSCHLEPP Systemtechnik spol. s.r.o.
Považská 67
SK-940 67 Nové Zámky
Tel.: +421 35 69 23 200
Fax: +421 35 69 23 222
info@kabelschlepp.sk
dopytový formulár


Kontaktujte nás prostredníctvom dopytového formulára pre individuálne riešenie Vášho problému.hore


> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.