Slovakia Global

Nosiče energie


BASIC-LINE
BASIC-LINE PLUS
VARIO-LINE
TUBE-SERIES
3D-LINE
STEEL-LINE
TOTALTRAX
kompletné systémy

Rail Cable Carrier – RCC
vodiace kanály
a príslušenstvo
2D/3D dáta
zoznam náhradných
dielovvodice


Cables for Motion


Dopravníkové systémy


Článkové dopravníky
Lopatkové dopravníky
Gumové dopravníky


ochrana vodiacich plôch


Teleskopické kryty
Zásterkové kryty
Stierače
Špirálové kryty
Mechy
Roletové kryty


Opláštenia strojov


PROTECT-PANEL

Systém PROTECT-PANEL
„Nepriestrelné“ opláštenie pre Vaše stroje.Vysoké otáčky, veľké obrábacie rýchlosti, chladiaca kvapalina a triesky: obrábacie stroje sú pre ľudí nebezpečným prostredím. Preto sa všetky obrábacie stroje krytujú takmer „nepriestrelnými“ oplášteniami.

Opláštenia pomáhajú znižovať resp. eliminovať nebezpečenstvo pre ľudí. So systémom KABELSCHLEPP PROTECT-PANEL Vám ponúkame optimalizovanú bezpečnosť za obzvlášť atraktívnu cenu.


Konštrukcia z oceľového plechu so systémom

PROTECT-PANEL

medzinárodne

Download Sales
Network (PDF)


Vaša kontaktná osoba


Slovenská republika

KABELSCHLEPP Systemtechnik spol. s.r.o.
Považská 67
SK-940 67 Nové Zámky
Tel.: +421 35 69 23 200
Fax: +421 35 69 23 222
info@kabelschlepp.skKaždé opláštenie stroja sa vyrába špeciálne podľa Vašich plánov – a popri tom sa skladá zo štandardizovaných dielov. Konštruujeme v 3D a Vaše opláštenie skladáme z preddefinovaných elementov. Špeciálne vyvinuté jednoduché spojovacie elementy spájajú jednotlivé steny do celku.Tento spôsob výroby Vám ponúka hneď viacero výhod: Krátky konštrukčný čas vďaka použitiu štandardizovaných dielov (pokiaľ je to možné). Krátke dodacie doby, keďže je naša výroba založená na preddefinovaných procesoch. Kratší montážny čas, keďže naše upevňovacie profily sú takisto štandardizované a veľkoplošné stenové elementy sa spájajú len malým množstvom skrutiek. Spracovanie na najmodernejších obrábacích strojoch zabezpečuje vysokú presnosť všetkých elementov. Vďaka eliminovaniu zvárania sú pokrivenie a nerovnosti vylúčené.
Moduly KABELSCHLEPP PROTECT-PANEL
  • Stenové moduly (štandardné rozmery BxH 1235x2350 mm)
  • Okenné moduly (s výplňou zo špeciálneho skla)
  • Rohové moduly
  • Štandardné dvere
  • Posuvné dvere (manuálne a automatické)
  • Skladacie dvere (až 3 krídla sa riadene pohybujú pomocou elektromotorov)
  • Zdvíhacie brány (až do 4 segmentov)
  • Rolovacie brány (pre vertikálny a vertikálne-horizontálny pohyb)
  • Materiál: oceľový plech, hrubý 0,5 mm, práškové farbenie (farba podľa požiadavky, štandardne RAL 9002)

PROTECT-PANEL: Nedáva striekajúcej vode žiadnu šancu

Vďaka jedinečným spojovacím elementom sú jednotlivé stenové elementy extra stabilne spolu pospájané a sú odolné voči striekajúcej vode. Spojenie dvoch modulov je realizované prostredníctvom špeciálne formovaných plechov, ktoré držia pokope čapy. Na vnútornej strane tvorí dodatočný plech labyrintové tesnenie. Aby sa bežné množstvo striekajúcej vody odviedlo do spodnej časti, zabudovali sme do konštrukcie vodiaci plech, ktorý cielene odvádza vodu stekajúcu po plechu napr. do dopravníka triesok. Jedinečná sendvičová konštrukcia stenových elementov v spojení s vodiacim plechom predstavuje vodotesnú ochrannú stenu, ktorá odoláva aj zvýšenému tlaku vody.

Ochrana proti striekajúcim kvapalinám:
Utesnenie pomocou tesniacej gumy a vodiaceho plechu.

Dráha pre Vaše obrobky je voľná s pomocou modernej techniky pohonov

Na uľahčenie výmeny obrobkov a ak v hornej a dolnej časti opláštenia nie je prípustná vodiaca koľajnica, môžete Vaše opláštenie vybaviť bočne sa pohybujúcou skladacou bránou. Skladacia brána visí len na bočnom stĺpe a tým ponecháva Vašim obrobkom najväčší možný priestor, obzvlášť smerom hore. Bránové elementy sú konštruované ako stenové elementy. Sú poháňané 24 V jednosmerným motorom s planétovou prevodovkou s integrovaným SPS-riadením. Napätie špecifické pre jednotlivé krajiny je možné docieliť jednoducho prostredníctvom príslušného transformátora. Moderná technika CAN-BUS umožňuje programovanie najrôznejších spôsobov pohybu jednotlivých bránových elementov. Naučenie a inštalovanie programov je veľmi jednoduché. Motory môžu byť za prítomnosti príslušnej techniky CAN-BUS kontrolované aj prostredníctvom riadenia stroja. Zamknuté brány držia spolu pomocou zámkového mechanizmu a sami sa neotvoria, ani keď sa napr. o ne oprie obsluha. Koncové pozície môžu byť kontrolované a manipulované tak prostredníctvom dodatočných koncových spínačov ako i pomocou programu.hore


> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.