Slovakia Global

Nosiče energie


BASIC-LINE
BASIC-LINE PLUS
VARIO-LINE
TUBE-SERIES
3D-LINE
STEEL-LINE
TOTALTRAX
kompletné systémy

Rail Cable Carrier – RCC
vodiace kanály
a príslušenstvo
2D/3D dáta
zoznam náhradných
dielovvodice


Cables for Motion


Dopravníkové systémy


Článkové dopravníky
Lopatkové dopravníky
Gumové dopravníky


ochrana vodiacich plôch


Teleskopické kryty
Zásterkové kryty
Stierače
Špirálové kryty
Mechy
Roletové kryty


Opláštenia strojov


PROTECT-PANEL

Systém PROTECT-PANEL
Bránové elementy pre opláštenia.
Rolovacia brána pre PROTECT-PANEL

Na výmenu palety na obrábacích strojoch je potrebná brána, ktorá dosahuje vysoké rýchlosti pri otváraní a zatváraní. Rolovacia brána PROTECT-PANEL v podstate funguje ako garážová brána. Segmentovaná brána sa pohybuje vertikálne a pritom sa navíja.

Výška už vyrobenej bránovej konštrukcie predstavuje 3500 mm.

PROTECT-PANEL

medzinárodne

Download Sales
Network (PDF)


Vaša kontaktná osoba


Slovenská republika

KABELSCHLEPP Systemtechnik spol. s.r.o.
Považská 67
SK-940 67 Nové Zámky
Tel.: +421 35 69 23 200
Fax: +421 35 69 23 222
info@kabelschlepp.sk

Lamely tejto brány sú vyrobené z hliníka, ktoré sú z vnútornej strany vystužené oceľovými prvkami. Tak je i tu zaručená požadovaná nepriestrelnosť.Zdvíhacia brána pre PROTECT-PANEL

Na rozdiel od rolovacej brány sa u zdvíhacej brány pracuje s menším počtom väčších segmentov, ktoré sa pohybujú naraz. Segmenty sa vyrábajú v sendvičovej konštrukcii a tým sú extrémne nepriestrelné. Tieto veľké segmenty sa preto nenavíjajú, ale sú umiestnené tak, že v otvorenej pozícii visia kompaktne za sebou. Zvláštnosťou tejto brány je zdvíhacia a klesajúca mechanika, ktorá pracuje pomocou lanových kladiek. Každý bránový element je zavesený na dvoch lanových kladkách, ktoré rovnomerne zdvíhajú alebo spúšťajú všetky elementy.hore


> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.