Slovakia Global

Nosiče energie


BASIC-LINE
BASIC-LINE PLUS
VARIO-LINE
TUBE-SERIES
3D-LINE
STEEL-LINE
TOTALTRAX
kompletné systémy

Rail Cable Carrier – RCC
vodiace kanály
a príslušenstvo
2D/3D dáta
zoznam náhradných
dielovvodice


Cables for Motion


Dopravníkové systémy


Článkové dopravníky
Lopatkové dopravníky
Gumové dopravníky


ochrana vodiacich plôch


Teleskopické kryty
Zásterkové kryty
Stierače
Špirálové kryty
Mechy
Roletové kryty


Opláštenia strojov


PROTECT-PANEL

Systém PROTECT-PANEL
So strešnými elementmi bezpečnými po všetkých stránkach.  • Nepriestrelné opláštenie na CNC-obrábacom centre.

Naše „nepriestrelné“ opláštenia pre stroje a obrábacie centrá sa už mnohonásobne osvedčili aj medzinárodne.

Modulárne skonštruovaný systém pre opláštenie prechádza bezpečnostnými previerkami za najťažších podmienok a medzičasom poskytuje na základe nášho neustáleho vývoja odpoveď na skoro všetky požiadavky.

Ale pre individuálne požiadavky vyvíjame stále nové  základné kamene systému.

Tu dochádza k nasadeniu nových strešných konštrukcií s pojazdnými posuvnými strešnými elementmi a teleskopickými posuvnými dverami.

PROTECT-PANEL

medzinárodne

Download Sales
Network (PDF)


Vaša kontaktná osoba


Slovenská republika

KABELSCHLEPP Systemtechnik spol. s.r.o.
Považská 67
SK-940 67 Nové Zámky
Tel.: +421 35 69 23 200
Fax: +421 35 69 23 222
info@kabelschlepp.sk  • Modulárny systém umožňuje krátke konštrukčné a montážne časy.hore


> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.