Slovakia Global

Nosiče energie


BASIC-LINE
BASIC-LINE PLUS
VARIO-LINE
TUBE-SERIES
3D-LINE
STEEL-LINE
TOTALTRAX
kompletné systémy

Rail Cable Carrier – RCC
vodiace kanály
a príslušenstvo
2D/3D dáta
zoznam náhradných
dielovvodice


Cables for Motion


Dopravníkové systémy


Článkové dopravníky
Lopatkové dopravníky
Gumové dopravníky


ochrana vodiacich plôch


Teleskopické kryty
Zásterkové kryty
Stierače
Špirálové kryty
Mechy
Roletové kryty


Opláštenia strojov


PROTECT-PANEL

Článkové dopravníky

Tým vyriešime cez 80% všetkých prípadov odstraňovania odpadu:

  • mokré alebo suché triesky
  • obrobky alebo odpadové časti
  • teplé výkovky
  • výlisky a odpad z vysekávania
  • a mnohé ďalšie

detailné informácie


Lopatkové dopravníky

Riešenie pre malé a krátke triesky:

  • Často používané pri spracovaní farebných kovov
  • Použiteľné aj pri veľmi tvrdých, krátkych trieskach
  • Triesky z odlievania, frézovania a pílenia

detailné informácie


Gumové dopravníky

Univerzálne transportné riešenie, v prípade ak nie sú prítomné chladiace oleje.

  • Vhodné aj pre diely s ostrými hranami
  • Nevhodné na transport horúcich triesok

detailné informácie
> Privacy   > Impresum

KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o.
Copyright 2021 KABELSCHLEPP SYSTEMTECHNIK spol. s r. o. All Rights Reserved.
The Tsubaki logo is a trademark of the TSUBAKIMOTO CHAIN CO.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owner.